Vrij aanvragen

Vakantieverlof is geen recht. Vakantieverlof buiten de schoolvakanties om is sinds de wijziging en aanscherping van de Leerplichtwet in 1994, in principe niet meer mogelijk.

 

 In onze schoolgids staat beschreven hoe de leerplicht functioneert. Neem voor meer informatie contact op met de directie