Oudervereniging

Oudervereniging  

 

Ouderhulp op school

Voor buitenschools activiteiten en activiteiten binnen schooltijd zijn ouders onmisbaar.

Op school zetten een aantal ouders zich in voor een veelvoud van activiteiten zoals lezen, computerhulp, handvaardigheid, vieringen, carnaval, musical, vervoer naar o.a. musea, de kinderboerderij enz…

Er zijn dus tal van zaken die met goede wil en inzet van ouders, de taak van directie en het team verlichten en dus de leerlingen ten goede komen.

Oudervereniging KIK

De oudervereniging stelt zich ten doel de belangen van de kinderen op onze school te behartigen. Onze oudervereniging heeft een officiële naam gekregen: KIK ( = Kind Is Koning )

Deze organiseert samen met het schoolteam verschillende activiteiten en verleent tevens hand en span diensten bij de realisering van deze activiteiten. Het schoolfeest en de OLS van vorig schooljaar waren een groot succes.

Andere activiteiten van de oudervereniging georganiseerd door verschillende werkgroepenzijn o.a.:

– Jaarvergadering ov

– St. Maarten

– Kienen

– Schoolfeest

– Carnaval, Kerst, Sint, Pasen

 

De oudervereniging vergadert regelmatig. De directeur en een afgevaardigde van het schoolteam nemen deel aan deze vergaderingen.

De vergaderingen zijn openbaar en de namen van de leden van de oudervereniging worden ieder schooljaar vermeld in de schoolkalender.

Dit schooljaar bestaat de oudervereniging uit 13 leden.