Tabletonderwijs op basisschool St. Jozef

Pilot tabletonderwijs Snappet bs. Sint Jozef Merkelbeek een succes

Explosieve groei CITO-scores bij rekenen-wiskunde

In september 2016 startte Sint Jozef in Merkelbeek met een pilot tabletonderwijs in groep 7/8. De leerlingen werkten een schooljaar lang met de Snappet-tablets bij de vakken rekenen-wiskunde, begrijpend lezen en spelling. De resultaten bij de exacte vakken zijn opmerkelijk; er is bij de leerlingen van de pilotgroep een explosieve groei te zien bij de CITO-scores rekenen-wiskunde.

“Het voordeel van het werken met de Snappet-tablets vind ik vooral het stukje ‘adaptief’ onderwijs’, vertelt leerkracht groep 7/8 Jeroen Schipper, “Ieder kind gaat op zijn eigen niveau aan de slag met de lessen en opdrachten en krijgt via het programma directe feedback. Aan de hand van deze feedback stelt het programma elke dag een persoonlijk plan op voor de in totaal 32 leerlingen, die hiermee vervolgens verder kunnen werken. Zonder tablet zou dit onmogelijk zijn, aangezien het niet haalbaar is om iedere dag 32 handelingsplannen aan te passen”.

Explosieve groei rekenen-wiskunde

Het gebruik van de Snappet-tablets laat vooral bij de CITO-scores van de exacte vakken rekenen- wiskunde een explosieve groei zien. Schooldirecteur Rob Beemer: “We scoorden 84 punten bij de IEP Eindtoets t.o.v. het landelijk gemiddelde van 78, dat is aanzienlijk en daar ben ik zeker trots op als enige school in Merkelbeek”. De resultaten bij begrijpend lezen en spelling zijn volgens de schooldirecteur gelijk aan voorgaande jaren.

Leuk en cool

De leerlingen van de pilotgroep vinden de nieuwe manier van werken vooral ‘leuk’ en ‘cool’. Ze worden steeds weer gestimuleerd en uitgedaagd om tot een niveau hoger te komen. Waar goed op gelet moet worden: “Bij sommige kinderen ligt de focus soms iets teveel op ‘opbrengstgericht werken’, omdat zij door de directe feedback van het programma ook met een negatief resultaat worden geconfronteerd. Dit kan ook frustrerend zijn. Maar daar groeien ze ook weer van en ze leren omgaan met zulke situaties”, vertelt Jeroen.

Uitbreiding tabletonderwijs naar groep 5/6

De school ziet voor het rekenonderwijs genoeg voordelen, zoals de scores, de feedback en het adaptieve karakter van het programma, om de inzet van de tablets te continueren. Daarom wordt het pilotproject zelfs verder uitgebreid naar groep 5/6.

Over Bs. Sint Jozef

Bassischool Sint Jozef is sinds 1917 een begrip in Merkelbeek. Wat deze dorpsschool uniek maakt? De combinatie van het echte dorpsgevoel van saamhorigheid en gezelligheid met alle denkbare moderne voorzieningen die de gezonde ontwikkeling van kinderen optimaal ondersteunen. Zo wordt er gewerkt met combinatiegroepen, ligt een unieke interactieve speelplaats in het vooruitzicht en is er veel aandacht voor jeugd op gezond gewicht. Sint Jozef onderhoudt nauwe contacten met de brede maatschappelijke voorziening naast de school. Hier zijn tennisbanen, een voetbalveld en is de BSO en PSZ gesitueerd. In het najaar van 2016 werd het tabletonderwijs in groep 7/8 geïntroduceerd. Kortom: Sint Jozef kenmerkt zich door een moderne, kindgerichte aanpak en timmert steeds aan de weg voor nóg beter onderwijs.

www.bssintjozef.nl – www.movare.nl